Evaluarea

Criteriu de relizare:

Evaluarea rezultatelor și proceselor este realizată în mod regulat și susținută prin măsurare.

Descriptori indicativi la nivelul sistemului de EFP:

 • Este creată o metodologie pentru evaluare, cuprinzând evaluarea internă și externă.

Austria - evaluarea internă pe bază de voluntariat (1042)

Austria - crearea unei culturi a calităţii (1399)

Finlanda - corelarea finanţării cu calitatea (1325)

Portugalia - centrele de excelenţă (1144)

Slovenia - autoevaluarea (1386)

Olanda - monitorizarea satisfacţiei cursanţilor (1134)

Olanda - publicarea rezultatelor inspecţiilor pe Internet (1191)

Olanda – înţelegerea comună a datelor şi indicatorilor (1258)

 • Implicarea părților interesate în procesul de evaluare și monitorizare este agreată și descrisă clar.

Finlanda - premiile pentru calitate (1143)

Olanda - monitorizarea satisfacţiei cursanţilor (1134)

Olanda - finanţarea în funcţie de performanţă (1211)

Olanda – înţelegerea comună a datelor şi indicatorilor (1258)

 • Standardele și procesele naționale /regionale pentru îmbunătățirea și asigurarea calității sunt relevante și în concordanță cu nevoile din sectorul respectiv.

Finlanda - premiile pentru calitate (1143)

Slovenia - introducerea graduală a indicatorilor (1192)

 • Sistemele sunt supuse autoevaluării, reexaminării interne și externe, după caz.

Austria - evaluarea internă pe bază de voluntariat (1042)

Portugalia – legarea finanţării de acreditare (1194)

Slovenia - autoevaluarea (1386)

Olanda - monitorizarea satisfacţiei cursanţilor (1134)

Olanda - publicarea rezultatelor inspecţiilor pe Internet (1191)

Olanda – înţelegerea comună a datelor şi indicatorilor (1258)

Olanda - răspunderea publică a furnizorilor de formare (1199)

 • Sunt puse în aplicare sisteme de avertizaretimpurie.

Finlanda - testarea abilităţilor (1256)

Germania - camerele de comerţ (1266)

 • Se aplică indicatori de performanță.

Estonia - folosirea indicatorilor obligatorii (1054)

Finlanda - corelarea finanţării cu calitatea (1325)

Finlanda - testarea abilităţilor (1256)

Olanda - finanţarea în funcţie de performanţă (1211)

 • Se colectează date relevante, regulate șicoerente pentru măsurarea succesului ș iidentificarea domeniilor care trebuie îmbunătățite.Sunt create metodologii corespunzătoarepentru colectarea datelor, deexemplu, chestionare și indicatori/unități metrice.

Austria - evaluarea internă pe bază de voluntariat (1042)

Estonia - folosirea indicatorilor obligatorii (1054)

Finlanda - corelarea finanţării cu calitatea (1325)

Finlanda - obţinerea feedback-ului de la participanţii la formare (1142)

Germania - documentul de planificare anuală (1260)

Ungaria - proiectele pilot (968)

Olanda - monitorizarea satisfacţiei cursanţilor (1134)

Olanda - publicarea rezultatelor inspecţiilor pe Internet (1191)

Olanda – înţelegerea comună a datelor şi indicatorilor (1258)

Descriptori indicativi la nivelul furnizorului de EFP:

 • Autoaprecierea /autoevaluarea este realizată periodic în conformitate cu reglementările /cadrele naționale și regionale sau la inițiativa furnizorilor de EFP.

Austria - combaterea prejudecatilor de gen (1240)

Estonia - planul de dezvoltare pe cinci ani (1298)

Slovenia - accent pe angajabilitate (1239)

Estonia - separarea clara a obiectivelor strategice de cele personale (1135)

 • Evaluarea și reexaminarea acoperă procesele șirezultatele /efectele educației, incluzând evaluarea satisfacției cursantului, precum și a performanței și satisfacției personalului.

Estonia - planul de dezvoltare pe cinci ani (1298)

Slovenia - accent pe angajabilitate (1239)

 • Evaluarea și reexaminarea includ mecanisme corespunzătoare și eficace pentru implicarea părților interesate interne și externe.

Estonia - planul de dezvoltare pe cinci ani (1298)

Slovenia - accent pe angajabilitate (1239)

 • Sunt puse în aplicare sisteme de avertizare timpurie

 

 

Back to top