Planificarea

Criteriu de relizare:

Planificarea reflectă o viziune strategică comună părților interesate și include scopuri/obiective, acțiuni și indicatori expliciți

Descriptori indicativi la nivelul sistemului de EFP:

 • Scopurile /obiectivele EFP sunt descrise pe termen mediu și lung și sunt legate de obiectivele europene.

Austria - crearea unei culturi a calităţii (1205)

Finlanda - Recomandarea privind Managementul Calităţii (1163)

Germania - documentul de planificare anuală (1087)

Slovenia - introducerea graduală a indicatorilor (1024)

 • Părțile interesate relevante participă la stabilirea scopurilor și obiectivelor EFP la diferite niveluri.

Austria – stabilirea clară a rolurilor şi a responsabilităţiilor (1007)

Austria – asigurarea sprijinului pentru furnizorii de formare (1038)

Estonia - consiliile şcolare (1033)

Finlanda - testarea abilităţilor (1085)

Germania - camerele de comerţ (1080)

Italia – Punctul Naţional de Referinţă pentru Asigurarea Calităţii (918)

Luxembourg - elaborarea curriculumului (932)

Luxembourg – participarea părţilor interesate (1063)

 • Țintele sunt stabilite și monitorizate prin intermediul indicatorilor specifici (criterii de succes).

Germania - camerele de comerţ (1080)

Olanda - finanţarea în funcţie de performanţă (1025)

 • Au fost stabilite mecanismele și procedurile pentru identificarea necesităților în materie de formare.

Germania - camerele de comerţ (1080)

Germania - documentul de planificare anuală (1087)

Portugalia – legarea finanţării de acreditare (1014)

 • A fost elaborată o politică de informare pentru a asigura prezentarea optimă a rezultatelor /efectelor de calitate cu respectarea cerințelor naționale/regionale privind protecția datelor.

Finlanda - obţinerea feedback-ului de la participanţii la formare (983)

Olanda - publicarea rezultatelor inspecţiilor pe Internet (1009)

Olanda – înţelegerea comună a datelor şi indicatorilor (1070)

 • Au fost definite standardele și liniile directoare pentru recunoașterea, validarea șicertificarea competențelor individuale.

Cipru - finanţarea legată de asigurarea calităţii (816)

Cipru - acreditarea on-line (854)

Estonia - autorizarea furnizorilor de formare profesională (1040)

Estonia - autoevaluarea (831)

Finlanda - testarea abilităţilor (1085)

Italia - acreditarea la nivel regional (654)

Descriptori indicativi la nivelul furnizorului de EFP:

 • Scopurile /obiectivele politicii europene, naționale și regionale în domeniul educației și formării profesionale se reflectă în ţintele locale stabilite de furnizorii de EFP.

Austria - combaterea prejudecatilor de gen (1059)

Estonia - planul de dezvoltare pe cinci ani (1123)

Slovenia - accent pe angajabilitate (1061)

Marea Britanie – dezvoltarea formarii la locul de munca (745)

 • Sunt stabilite și monitorizate scopuri /obiective și ținte explicite.

Estonia - planul de dezvoltare pe cinci ani (1123)

Estonia - separarea clara a obiectivelor strategice de cele personale (952)

 • Au loc consultări continue cu părțile interesate relevante pentru identificarea necesităților locale/individuale specifice.

Marea Britanie – dezvoltarea formarii la locul de munca (745)

 • Responsabilitățile în managementul și dezvoltarea calității au fost împărțite în modexplicit.

Estonia - planul de dezvoltare pe cinci ani (1123)

Marea Britanie – dezvoltarea formarii la locul de munca (745)

Estonia - separarea clara a obiectivelor strategice de cele personale (952)

 • Există o implicare timpurie a personalului în planificare, inclusiv în ceea ce privește dezvoltarea calității.

Austria - combaterea prejudecatilor de gen (1059)

Slovenia - accent pe angajabilitate (1061)

Estonia - separarea clara a obiectivelor strategice de cele personale (952)

 • Furnizorii planifică inițiative de cooperare cu alți furnizori de EFP.

Slovenia - accent pe angajabilitate (1061)

 • Părțile interesate relevante participă la procesul de analizare a nevoilor locale.

Slovenia - accent pe angajabilitate (1061)

 • Furnizorii de EFP dețin un sistem explicit și transparent de asigurare a calității.

Austria - combaterea prejudecatilor de gen (1059)

Marea Britanie – dezvoltarea formarii la locul de munca (745)

Back to top