Planificarea

Criteriu de relizare:

Planificarea reflectă o viziune strategică comună părților interesate și include scopuri/obiective, acțiuni și indicatori expliciți

Descriptori indicativi la nivelul sistemului de EFP:

 • Scopurile /obiectivele EFP sunt descrise pe termen mediu și lung și sunt legate de obiectivele europene.

Austria - crearea unei culturi a calităţii (1469)

Finlanda - Recomandarea privind Managementul Calităţii (1423)

Germania - documentul de planificare anuală (1326)

Slovenia - introducerea graduală a indicatorilor (1259)

 • Părțile interesate relevante participă la stabilirea scopurilor și obiectivelor EFP la diferite niveluri.

Austria – stabilirea clară a rolurilor şi a responsabilităţiilor (1296)

Austria – asigurarea sprijinului pentru furnizorii de formare (1277)

Estonia - consiliile şcolare (1288)

Finlanda - testarea abilităţilor (1325)

Germania - camerele de comerţ (1345)

Italia – Punctul Naţional de Referinţă pentru Asigurarea Calităţii (1129)

Luxembourg - elaborarea curriculumului (1166)

Luxembourg – participarea părţilor interesate (1306)

 • Țintele sunt stabilite și monitorizate prin intermediul indicatorilor specifici (criterii de succes).

Germania - camerele de comerţ (1345)

Olanda - finanţarea în funcţie de performanţă (1285)

 • Au fost stabilite mecanismele și procedurile pentru identificarea necesităților în materie de formare.

Germania - camerele de comerţ (1345)

Germania - documentul de planificare anuală (1326)

Portugalia – legarea finanţării de acreditare (1264)

 • A fost elaborată o politică de informare pentru a asigura prezentarea optimă a rezultatelor /efectelor de calitate cu respectarea cerințelor naționale/regionale privind protecția datelor.

Finlanda - obţinerea feedback-ului de la participanţii la formare (1214)

Olanda - publicarea rezultatelor inspecţiilor pe Internet (1261)

Olanda – înţelegerea comună a datelor şi indicatorilor (1339)

 • Au fost definite standardele și liniile directoare pentru recunoașterea, validarea șicertificarea competențelor individuale.

Cipru - finanţarea legată de asigurarea calităţii (1022)

Cipru - acreditarea on-line (1076)

Estonia - autorizarea furnizorilor de formare profesională (1280)

Estonia - autoevaluarea (1020)

Finlanda - testarea abilităţilor (1325)

Italia - acreditarea la nivel regional (854)

Descriptori indicativi la nivelul furnizorului de EFP:

 • Scopurile /obiectivele politicii europene, naționale și regionale în domeniul educației și formării profesionale se reflectă în ţintele locale stabilite de furnizorii de EFP.

Austria - combaterea prejudecatilor de gen (1331)

Estonia - planul de dezvoltare pe cinci ani (1364)

Slovenia - accent pe angajabilitate (1309)

Marea Britanie – dezvoltarea formarii la locul de munca (928)

 • Sunt stabilite și monitorizate scopuri /obiective și ținte explicite.

Estonia - planul de dezvoltare pe cinci ani (1364)

Estonia - separarea clara a obiectivelor strategice de cele personale (1193)

 • Au loc consultări continue cu părțile interesate relevante pentru identificarea necesităților locale/individuale specifice.

Marea Britanie – dezvoltarea formarii la locul de munca (928)

 • Responsabilitățile în managementul și dezvoltarea calității au fost împărțite în modexplicit.

Estonia - planul de dezvoltare pe cinci ani (1364)

Marea Britanie – dezvoltarea formarii la locul de munca (928)

Estonia - separarea clara a obiectivelor strategice de cele personale (1193)

 • Există o implicare timpurie a personalului în planificare, inclusiv în ceea ce privește dezvoltarea calității.

Austria - combaterea prejudecatilor de gen (1331)

Slovenia - accent pe angajabilitate (1309)

Estonia - separarea clara a obiectivelor strategice de cele personale (1193)

 • Furnizorii planifică inițiative de cooperare cu alți furnizori de EFP.

Slovenia - accent pe angajabilitate (1309)

 • Părțile interesate relevante participă la procesul de analizare a nevoilor locale.

Slovenia - accent pe angajabilitate (1309)

 • Furnizorii de EFP dețin un sistem explicit și transparent de asigurare a calității.

Austria - combaterea prejudecatilor de gen (1331)

Marea Britanie – dezvoltarea formarii la locul de munca (928)

Back to top