Planificarea

Criteriu de relizare:

Planificarea reflectă o viziune strategică comună părților interesate și include scopuri/obiective, acțiuni și indicatori expliciți

Descriptori indicativi la nivelul sistemului de EFP:

 • Scopurile /obiectivele EFP sunt descrise pe termen mediu și lung și sunt legate de obiectivele europene.

Austria - crearea unei culturi a calităţii (1499)

Finlanda - Recomandarea privind Managementul Calităţii (1451)

Germania - documentul de planificare anuală (1356)

Slovenia - introducerea graduală a indicatorilor (1287)

 • Părțile interesate relevante participă la stabilirea scopurilor și obiectivelor EFP la diferite niveluri.

Austria – stabilirea clară a rolurilor şi a responsabilităţiilor (1327)

Austria – asigurarea sprijinului pentru furnizorii de formare (1304)

Estonia - consiliile şcolare (1321)

Finlanda - testarea abilităţilor (1354)

Germania - camerele de comerţ (1376)

Italia – Punctul Naţional de Referinţă pentru Asigurarea Calităţii (1155)

Luxembourg - elaborarea curriculumului (1195)

Luxembourg – participarea părţilor interesate (1336)

 • Țintele sunt stabilite și monitorizate prin intermediul indicatorilor specifici (criterii de succes).

Germania - camerele de comerţ (1376)

Olanda - finanţarea în funcţie de performanţă (1318)

 • Au fost stabilite mecanismele și procedurile pentru identificarea necesităților în materie de formare.

Germania - camerele de comerţ (1376)

Germania - documentul de planificare anuală (1356)

Portugalia – legarea finanţării de acreditare (1294)

 • A fost elaborată o politică de informare pentru a asigura prezentarea optimă a rezultatelor /efectelor de calitate cu respectarea cerințelor naționale/regionale privind protecția datelor.

Finlanda - obţinerea feedback-ului de la participanţii la formare (1242)

Olanda - publicarea rezultatelor inspecţiilor pe Internet (1291)

Olanda – înţelegerea comună a datelor şi indicatorilor (1367)

 • Au fost definite standardele și liniile directoare pentru recunoașterea, validarea șicertificarea competențelor individuale.

Cipru - finanţarea legată de asigurarea calităţii (1049)

Cipru - acreditarea on-line (1105)

Estonia - autorizarea furnizorilor de formare profesională (1307)

Estonia - autoevaluarea (1050)

Finlanda - testarea abilităţilor (1354)

Italia - acreditarea la nivel regional (878)

Descriptori indicativi la nivelul furnizorului de EFP:

 • Scopurile /obiectivele politicii europene, naționale și regionale în domeniul educației și formării profesionale se reflectă în ţintele locale stabilite de furnizorii de EFP.

Austria - combaterea prejudecatilor de gen (1360)

Estonia - planul de dezvoltare pe cinci ani (1394)

Slovenia - accent pe angajabilitate (1345)

Marea Britanie – dezvoltarea formarii la locul de munca (950)

 • Sunt stabilite și monitorizate scopuri /obiective și ținte explicite.

Estonia - planul de dezvoltare pe cinci ani (1394)

Estonia - separarea clara a obiectivelor strategice de cele personale (1223)

 • Au loc consultări continue cu părțile interesate relevante pentru identificarea necesităților locale/individuale specifice.

Marea Britanie – dezvoltarea formarii la locul de munca (950)

 • Responsabilitățile în managementul și dezvoltarea calității au fost împărțite în modexplicit.

Estonia - planul de dezvoltare pe cinci ani (1394)

Marea Britanie – dezvoltarea formarii la locul de munca (950)

Estonia - separarea clara a obiectivelor strategice de cele personale (1223)

 • Există o implicare timpurie a personalului în planificare, inclusiv în ceea ce privește dezvoltarea calității.

Austria - combaterea prejudecatilor de gen (1360)

Slovenia - accent pe angajabilitate (1345)

Estonia - separarea clara a obiectivelor strategice de cele personale (1223)

 • Furnizorii planifică inițiative de cooperare cu alți furnizori de EFP.

Slovenia - accent pe angajabilitate (1345)

 • Părțile interesate relevante participă la procesul de analizare a nevoilor locale.

Slovenia - accent pe angajabilitate (1345)

 • Furnizorii de EFP dețin un sistem explicit și transparent de asigurare a calității.

Austria - combaterea prejudecatilor de gen (1360)

Marea Britanie – dezvoltarea formarii la locul de munca (950)

Back to top