Planificarea

Criteriu de relizare:

Planificarea reflectă o viziune strategică comună părților interesate și include scopuri/obiective, acțiuni și indicatori expliciți

Descriptori indicativi la nivelul sistemului de EFP:

 • Scopurile /obiectivele EFP sunt descrise pe termen mediu și lung și sunt legate de obiectivele europene.

Austria - crearea unei culturi a calităţii (1226)

Finlanda - Recomandarea privind Managementul Calităţii (1188)

Germania - documentul de planificare anuală (1106)

Slovenia - introducerea graduală a indicatorilor (1047)

 • Părțile interesate relevante participă la stabilirea scopurilor și obiectivelor EFP la diferite niveluri.

Austria – stabilirea clară a rolurilor şi a responsabilităţiilor (1030)

Austria – asigurarea sprijinului pentru furnizorii de formare (1061)

Estonia - consiliile şcolare (1057)

Finlanda - testarea abilităţilor (1109)

Germania - camerele de comerţ (1104)

Italia – Punctul Naţional de Referinţă pentru Asigurarea Calităţii (943)

Luxembourg - elaborarea curriculumului (951)

Luxembourg – participarea părţilor interesate (1081)

 • Țintele sunt stabilite și monitorizate prin intermediul indicatorilor specifici (criterii de succes).

Germania - camerele de comerţ (1104)

Olanda - finanţarea în funcţie de performanţă (1053)

 • Au fost stabilite mecanismele și procedurile pentru identificarea necesităților în materie de formare.

Germania - camerele de comerţ (1104)

Germania - documentul de planificare anuală (1106)

Portugalia – legarea finanţării de acreditare (1040)

 • A fost elaborată o politică de informare pentru a asigura prezentarea optimă a rezultatelor /efectelor de calitate cu respectarea cerințelor naționale/regionale privind protecția datelor.

Finlanda - obţinerea feedback-ului de la participanţii la formare (1008)

Olanda - publicarea rezultatelor inspecţiilor pe Internet (1030)

Olanda – înţelegerea comună a datelor şi indicatorilor (1095)

 • Au fost definite standardele și liniile directoare pentru recunoașterea, validarea șicertificarea competențelor individuale.

Cipru - finanţarea legată de asigurarea calităţii (834)

Cipru - acreditarea on-line (879)

Estonia - autorizarea furnizorilor de formare profesională (1060)

Estonia - autoevaluarea (851)

Finlanda - testarea abilităţilor (1109)

Italia - acreditarea la nivel regional (674)

Descriptori indicativi la nivelul furnizorului de EFP:

 • Scopurile /obiectivele politicii europene, naționale și regionale în domeniul educației și formării profesionale se reflectă în ţintele locale stabilite de furnizorii de EFP.

Austria - combaterea prejudecatilor de gen (1081)

Estonia - planul de dezvoltare pe cinci ani (1148)

Slovenia - accent pe angajabilitate (1083)

Marea Britanie – dezvoltarea formarii la locul de munca (763)

 • Sunt stabilite și monitorizate scopuri /obiective și ținte explicite.

Estonia - planul de dezvoltare pe cinci ani (1148)

Estonia - separarea clara a obiectivelor strategice de cele personale (976)

 • Au loc consultări continue cu părțile interesate relevante pentru identificarea necesităților locale/individuale specifice.

Marea Britanie – dezvoltarea formarii la locul de munca (763)

 • Responsabilitățile în managementul și dezvoltarea calității au fost împărțite în modexplicit.

Estonia - planul de dezvoltare pe cinci ani (1148)

Marea Britanie – dezvoltarea formarii la locul de munca (763)

Estonia - separarea clara a obiectivelor strategice de cele personale (976)

 • Există o implicare timpurie a personalului în planificare, inclusiv în ceea ce privește dezvoltarea calității.

Austria - combaterea prejudecatilor de gen (1081)

Slovenia - accent pe angajabilitate (1083)

Estonia - separarea clara a obiectivelor strategice de cele personale (976)

 • Furnizorii planifică inițiative de cooperare cu alți furnizori de EFP.

Slovenia - accent pe angajabilitate (1083)

 • Părțile interesate relevante participă la procesul de analizare a nevoilor locale.

Slovenia - accent pe angajabilitate (1083)

 • Furnizorii de EFP dețin un sistem explicit și transparent de asigurare a calității.

Austria - combaterea prejudecatilor de gen (1081)

Marea Britanie – dezvoltarea formarii la locul de munca (763)

Back to top