Realizarea

Criteriu de relizare:

Planurile de punere înaplicare sunt elaborate în consultare cu părțile interesate și includ principii explicite

Descriptori indicativi la nivelul sistemului de EFP:

  • Planurile de punere în aplicare sunt stabilite în colaborare cu partenerii sociali, furnizorii de EFP și alte părți interesate relevante la diferite niveluri.

Estonia - consiliile şcolare (1288)

Germania - camerele de comerţ (1345)

Ungaria - proiectele pilot (1034)

Italia – Punctul Naţional de Referinţă pentru Asigurarea Calităţii (1129)

Luxembourg - elaborarea curriculumului (1166)

Luxembourg – participarea părţilor interesate (1306)

Portugalia - centrele de excelenţă (1202)

  • Planurile de punere în aplicare includ analizarea resurselor necesare, a capacităților utilizatorilor și a instrumentelor și liniilor directoare necesare pentru susținere.

Austria – stabilirea clară a rolurilor şi a responsabilităţiilor (1296)

Austria – asigurarea sprijinului pentru furnizorii de formare (1277)

Cipru - acreditarea on-line (1076)

Estonia - autorizarea furnizorilor de formare profesională (1280)

Finlanda - corelarea finanţării cu calitatea (1391)

Ungaria - proiectele pilot (1034)

Olanda - finanţarea în funcţie de performanţă (1285)

  • Au fost elaborate liniile directoare și standardele pentru punerea în aplicare la diferite niveluri.

Austria – stabilirea clară a rolurilor şi a responsabilităţiilor (1296)

Austria - crearea unei culturi a calităţii (1469)

  • Planurile de punere în aplicare includ sprijin specific pentru formarea profesorilor și a formatorilor.

Austria - dezvoltarea personalului (980)

Austria – asigurarea sprijinului pentru furnizorii de formare (1277)

Cipru - acreditarea on-line (1076)

  • Responsabilitățile furnizorilor de EFP în cadrul procesului de punere în aplicare sunt descrise în mod explicit și sunt transparente.

Austria – stabilirea clară a rolurilor şi a responsabilităţiilor (1296)

Estonia - alegerea sistemului de asigurare a calităţii (1187)

Estonia - autoevaluarea (1020)

Germania - camerele de comerţ (1345)

Slovenia - autoevaluarea (1458)

Olanda - monitorizarea satisfacţiei cursanţilor (1205)

Olanda - răspunderea publică a furnizorilor de formare (1279)

  • A fost creat un cadru național și /sau regional pentru asigurarea calității, care include linii directoare și standarde de calitate la nivelul furnizorului pentru promovarea ameliorării continue și a autoreglementării.

Austria – stabilirea clară a rolurilor şi a responsabilităţiilor (1296)

Austria – asigurarea sprijinului pentru furnizorii de formare (1277)

Estonia - alegerea sistemului de asigurare a calităţii (1187)

Finlanda - Recomandarea privind Managementul Calităţii (1423)

Portugalia – legarea finanţării de acreditare (1264)

Slovenia - autoevaluarea (1458)

Olanda – înţelegerea comună a datelor şi indicatorilor (1339)

Descriptori indicativi la nivelul furnizorului de EFP:

  • Resursele sunt pregătite /alocate intern în mod corespunzător pentru a atinge obiectivele stabilite în planurile de punere în aplicare.
  • Parteneriatele relevante sunt susținute în mod explicit pentru punerea în aplicare a acțiunilor planificate.

Austria - combaterea prejudecatilor de gen (1331)

Slovenia - accent pe angajabilitate (1309)

  • Planul strategic pentru dezvoltarea competențelor personalului specifică necesitatea instruirii profesorilor și formatorilor.
  • Personalul ia parte la activități periodice de formare și dezvoltă cooperarea cu părțile interesate externe pentru susținerea dezvoltării capacităților și îmbunătățirii calității și pentru creșterea performanțelor.

Austria - combaterea prejudecatilor de gen (1331)

Estonia - planul de dezvoltare pe cinci ani (1364)

Slovenia - accent pe angajabilitate (1309)

Back to top