Revizuirea

Criteriu de relizare:

Reexaminare.

Descriptori indicativi la nivelul sistemului de EFP:

  • Procedurile, mecanismele și instrumentele pentru realizarea reexaminărilor sunt definite la toate nivelurile.

Austria – stabilirea clară a rolurilor şi a responsabilităţiilor (1327)

Estonia - consiliile şcolare (1321)

Estonia - folosirea indicatorilor obligatorii (1150)

Estonia - alegerea sistemului de asigurare a calităţii (1215)

Finlanda - corelarea finanţării cu calitatea (1426)

Finlanda - premiile pentru calitate (1233)

Finlanda - obţinerea feedback-ului de la participanţii la formare (1242)

Germania - camerele de comerţ (1376)

Germania - documentul de planificare anuală (1356)

Luxembourg – participarea părţilor interesate (1336)

Olanda - răspunderea publică a furnizorilor de formare (1311)

  • Procesele sunt reexaminate periodic și se elaborează planuri de acțiune. Sistemele sunt adaptate în consecință.

Austria - crearea unei culturi a calităţii (1499)

Finlanda - Recomandarea privind Managementul Calităţii (1451)

Finlanda - obţinerea feedback-ului de la participanţii la formare (1242)

Germania - camerele de comerţ (1376)

Germania - documentul de planificare anuală (1356)

Olanda - răspunderea publică a furnizorilor de formare (1311)

  • Informațiile privind rezultatele evaluării suntfăcute publice.

Finlanda - corelarea finanţării cu calitatea (1426)

Slovenia - autoevaluarea (1507)

Germania - documentul de planificare anuală (1356)

Olanda - monitorizarea satisfacţiei cursanţilor (1236)

Olanda - publicarea rezultatelor inspecţiilor pe Internet (1291)

Olanda – înţelegerea comună a datelor şi indicatorilor (1367)

Olanda - răspunderea publică a furnizorilor de formare (1311)

Olanda - finanţarea în funcţie de performanţă (1318)

Descriptori indicativi la nivelul furnizorului de EFP:

  • Se înregistrează feedback-ul cursanților privind experiențele lor individuale de învățare și mediul de studiu și de predare. Împreună cu feedback-ul profesorilor, acesta este utilizat pentru fundamentarea viitoarelor acțiuni.

Austria - combaterea prejudecatilor de gen (1360)

Estonia - planul de dezvoltare pe cinci ani (1394)

Slovenia - accent pe angajabilitate (1345)

  • Informațiile privind rezultatele reexaminării sunt puse la dispoziția publicului larg.
  • Procedurile referitoare la feedback și reexaminare sunt parte a unui proces de învățare strategic în cadrul organizației.

Estonia - planul de dezvoltare pe cinci ani (1394)

Slovenia - accent pe angajabilitate (1345)

Estonia - separarea clara a obiectivelor strategice de cele personale (1223)

  • Rezultatele /efectele procesului de evaluare sunt discutate cu părțile interesate relevante și sunt elaborate planuri de acțiune corespunzătoare.

Slovenia - accent pe angajabilitate (1345)

 

 

Back to top