Revizuirea

Criteriu de relizare:

Reexaminare.

Descriptori indicativi la nivelul sistemului de EFP:

  • Procedurile, mecanismele și instrumentele pentru realizarea reexaminărilor sunt definite la toate nivelurile.

Austria – stabilirea clară a rolurilor şi a responsabilităţiilor (1202)

Estonia - consiliile şcolare (1216)

Estonia - folosirea indicatorilor obligatorii (1054)

Estonia - alegerea sistemului de asigurare a calităţii (1123)

Finlanda - corelarea finanţării cu calitatea (1325)

Finlanda - premiile pentru calitate (1143)

Finlanda - obţinerea feedback-ului de la participanţii la formare (1142)

Germania - camerele de comerţ (1266)

Germania - documentul de planificare anuală (1260)

Luxembourg – participarea părţilor interesate (1237)

Olanda - răspunderea publică a furnizorilor de formare (1199)

  • Procesele sunt reexaminate periodic și se elaborează planuri de acțiune. Sistemele sunt adaptate în consecință.

Austria - crearea unei culturi a calităţii (1399)

Finlanda - Recomandarea privind Managementul Calităţii (1353)

Finlanda - obţinerea feedback-ului de la participanţii la formare (1142)

Germania - camerele de comerţ (1266)

Germania - documentul de planificare anuală (1260)

Olanda - răspunderea publică a furnizorilor de formare (1199)

  • Informațiile privind rezultatele evaluării suntfăcute publice.

Finlanda - corelarea finanţării cu calitatea (1325)

Slovenia - autoevaluarea (1386)

Germania - documentul de planificare anuală (1260)

Olanda - monitorizarea satisfacţiei cursanţilor (1134)

Olanda - publicarea rezultatelor inspecţiilor pe Internet (1191)

Olanda – înţelegerea comună a datelor şi indicatorilor (1258)

Olanda - răspunderea publică a furnizorilor de formare (1199)

Olanda - finanţarea în funcţie de performanţă (1211)

Descriptori indicativi la nivelul furnizorului de EFP:

  • Se înregistrează feedback-ul cursanților privind experiențele lor individuale de învățare și mediul de studiu și de predare. Împreună cu feedback-ul profesorilor, acesta este utilizat pentru fundamentarea viitoarelor acțiuni.

Austria - combaterea prejudecatilor de gen (1240)

Estonia - planul de dezvoltare pe cinci ani (1298)

Slovenia - accent pe angajabilitate (1239)

  • Informațiile privind rezultatele reexaminării sunt puse la dispoziția publicului larg.
  • Procedurile referitoare la feedback și reexaminare sunt parte a unui proces de învățare strategic în cadrul organizației.

Estonia - planul de dezvoltare pe cinci ani (1298)

Slovenia - accent pe angajabilitate (1239)

Estonia - separarea clara a obiectivelor strategice de cele personale (1135)

  • Rezultatele /efectele procesului de evaluare sunt discutate cu părțile interesate relevante și sunt elaborate planuri de acțiune corespunzătoare.

Slovenia - accent pe angajabilitate (1239)

 

 

Back to top