Revizuirea

Criteriu de relizare:

Reexaminare.

Descriptori indicativi la nivelul sistemului de EFP:

  • Procedurile, mecanismele și instrumentele pentru realizarea reexaminărilor sunt definite la toate nivelurile.

Austria – stabilirea clară a rolurilor şi a responsabilităţiilor (1063)

Estonia - consiliile şcolare (1088)

Estonia - folosirea indicatorilor obligatorii (929)

Estonia - alegerea sistemului de asigurare a calităţii (1002)

Finlanda - corelarea finanţării cu calitatea (1212)

Finlanda - premiile pentru calitate (1028)

Finlanda - obţinerea feedback-ului de la participanţii la formare (1033)

Germania - camerele de comerţ (1131)

Germania - documentul de planificare anuală (1136)

Luxembourg – participarea părţilor interesate (1111)

Olanda - răspunderea publică a furnizorilor de formare (1072)

  • Procesele sunt reexaminate periodic și se elaborează planuri de acțiune. Sistemele sunt adaptate în consecință.

Austria - crearea unei culturi a calităţii (1270)

Finlanda - Recomandarea privind Managementul Calităţii (1220)

Finlanda - obţinerea feedback-ului de la participanţii la formare (1033)

Germania - camerele de comerţ (1131)

Germania - documentul de planificare anuală (1136)

Olanda - răspunderea publică a furnizorilor de formare (1072)

  • Informațiile privind rezultatele evaluării suntfăcute publice.

Finlanda - corelarea finanţării cu calitatea (1212)

Slovenia - autoevaluarea (1258)

Germania - documentul de planificare anuală (1136)

Olanda - monitorizarea satisfacţiei cursanţilor (1017)

Olanda - publicarea rezultatelor inspecţiilor pe Internet (1056)

Olanda – înţelegerea comună a datelor şi indicatorilor (1124)

Olanda - răspunderea publică a furnizorilor de formare (1072)

Olanda - finanţarea în funcţie de performanţă (1085)

Descriptori indicativi la nivelul furnizorului de EFP:

  • Se înregistrează feedback-ul cursanților privind experiențele lor individuale de învățare și mediul de studiu și de predare. Împreună cu feedback-ul profesorilor, acesta este utilizat pentru fundamentarea viitoarelor acțiuni.

Austria - combaterea prejudecatilor de gen (1107)

Estonia - planul de dezvoltare pe cinci ani (1173)

Slovenia - accent pe angajabilitate (1106)

  • Informațiile privind rezultatele reexaminării sunt puse la dispoziția publicului larg.
  • Procedurile referitoare la feedback și reexaminare sunt parte a unui proces de învățare strategic în cadrul organizației.

Estonia - planul de dezvoltare pe cinci ani (1173)

Slovenia - accent pe angajabilitate (1106)

Estonia - separarea clara a obiectivelor strategice de cele personale (1007)

  • Rezultatele /efectele procesului de evaluare sunt discutate cu părțile interesate relevante și sunt elaborate planuri de acțiune corespunzătoare.

Slovenia - accent pe angajabilitate (1106)

 

 

Back to top