Legaturi

Legături – instituţii şi programe din România:

 

Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale (ANPCDEFP): http://www.anpcdefp.ro

Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP): http://aracip.edu.ro

Autoritatea Naţională pentru Calificări : http://www.cnfpa.ro

Centrul EUROPASS (funcţionează în cadrul  Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale –: http://www.europass-ro.ro

Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic (CNDIPT): http://www.tvet.ro

 

Legături – instituţii şi programe la nivel european:

 

Carta Europeană a Mobilităţii: http://europa.eu/scadplus/leg/en/cha/c11085.htm

CEDEFOP (Centrul European pentru Dezvoltarea Educaţiei şi Formării Profesionale): http://www.cedefop.europa.eu/

Comisia Europeană: http://ec.europa.eu/

Comisia Europeană - Educaţie şi Formare: http://ec.europa.eu/education/index_en.htm

Directoratul General pentru Educaţie şi Cultură: http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.html

EAEA (Asociaţia Europeană pentru Educaţia Adulţilor):http://www.eaea.org/index.php?k=209

ECVET Magazine: http://www.ecvet-projects.eu/Bulletins/Default.aspx

ECVET: http://www.ecvet-team.eu

EfVET (Forumul European al Educaţiei şi Formării tehnice şi Profesionale): http://www.efvet.org/

EQF: http://ec.europa.eu/eqf/home_en.htm

ETF (Fundaţia Europeană pentru Formare): http://www.etf.europa.eu/

ETUC (Confederaţia Europeană a Sindicatelor: http://www.etuc.org/

EUROPASS: http://europass.cedefop.europa.eu/

Proiectul QALLL (Asigurarea Calităţii în Învăţarea de-a Lungul Întregii Vieţi): http://www.qalll.eu

Punctul Naţional de Referinţă al EQAVET din Austria - ARQA-VET: http://www.arqa-vet.at/

Punctul Naţional de Referinţă din Italia (funcţionează în cadrul ISFOL): http://www.rpnqualita.isfol.it/

TTnet (Reţeaua Formării Formatorilor): http://www.trainingvillage.gr/etv/Projects_Networks/TTNet/

UEAPME (Asociaţia Europeană a Meşteşugurilor şi Întreprinderilor Mici şi Mijlocii)http://www.ueapme.com/


 

Back to top