EQAVET

Reţeaua Europeană pentru Asigurarea Calităţii în Educaţia şi Formarea Profesională (EQAVET) reuneşte Statele Membre ale UE, partenerii sociali şi Comisia Europeană cu scopul de a dezvolta şi îmbunătăţi procesul de asigurare a calităţii din sistemele europene de EFP în contextul implementării Cadrului European de Referinţă pentru Asigurarea Calităţii.

Back to top