GNAC

În conformitate cu art. 355 din Legea educaţiei naţionale, Nr. 1 din  5 ianuarie 2011, Grupul Naţional pentru Asigurarea Calităţii în Educaţie şi Formare Profesională (GNAC), este o structură informală care funcţionează ca punct naţional de referinţă al reţelei EQAVET (pentru asigurarea calităţii în educaţie şi formarea profesională), având ca rol principal coordonarea şi armonizarea sistemelor de asigurare a calităţii în educaţie şi formarea profesională.

Back to top