Activitatea GNAC

Reuniunile GNAC

Întâlnirea GNAC din data de 9 decembrie 2011

Întâlnirea s-a derulat, începând cu ora 10, la sediul ARACIP şi a avut ca obiective:

  • prezentarea unor proiecte aflate în derulare, din   domeniul asigurării calităţii în formarea profesională (proiectul FSE “Asigurarea calităţii în sistemul de formare profesională continuă din România - CALISIS” – prezentat de Mihaela Udrea, ANC; proiectul Leonardo da Vinci  ”Dezvoltarea capacităţii instituţionale a GNAC: Promovăm calitatea ! – QUALVET@RO” – prezentat de Serban Iosifescu, ARACIP; proiectul FSE ” Îmbunatatirea calităţii educaţiei şi formării profesionale prin reţele parteneriale” – prezentat de Dana Stroie, CNDIPT);
  • consultarea membrilor cu privire la reperele “Metodologiei pentru implementarea EQAVET in invatamantul profesional si tehnic din Romania”, elaborata în cadrul proiectului ” Îmbunătăţirea calităţii educaţiei şi formării profesionale prin reţele parteneriale”;
  • consultarea membrilor cu privire la schiţa Strategiei de Comunicare a GNAC, realizată în cadrul proiectului QUALVET@RO.

Întălnirea GNAC din 27 ianuarie 2012

Întalnirea s-a derulat, începând cu ora 11, la sediul ARACIP, şi a avut următoarele obiective:

  • discutarea observaţiilor membrilor GNAC la schiţa Strategiei de Comunicare a GNAC, realizată în cadrul proiectului QUALVET@RO;
  • pregătirea conferinţei GNAC, derulată prin  proiectul QUALVET@RO, care va avea loc în 29 februarie, în Bucuresti, Hotel Royal, între orele 9 – 17,00.

Întălnirea GNAC din 29 octombrie 2012

Intalnirea s-a derulat, începând cu ora 10, la Şcoala Superioară Comercială Kretzulescu, B-dul Hristo Botev Nr. 17, sector. 3, Bucureşti, şi a avut următoarele obiective:

  • prezentarea formei finale a site-ului GNAC;
  • discutarea şi aprobarea formei finale a Strategiei de comunicare GNAC, in forma revizuită în conformitate cu concluziile primei Conferinţe Nationale a GNAC si a celor 8 seminarii regionale;
  • discutarea şi aprobarea Notei de Politici “Pentru o strategie integrată de implementare a politicilor europene în domeniul educaţiei şi formării profesionale”, în conformitate cu concluziile primei Conferinţe Nationale a GNAC si a celor 8 seminarii regionale;
  • pregătirea celei de-a doua Conferinţe Naţionale a GNAC, derulată în cadrul proiectului QUALVET@RO, care va avea loc în 8-9 noiembrie 2012, în Bucuresti, Hotel Ramada Bucharest North.
Back to top