Misiune

GNAC este o structură consultativă de coordonare inter instituţională, fără personalitate juridică şi are următoarele atribuţii de bază:

  • facilitează coordonarea inter instituţională dintr-o perspectivă integrată a sistemului de formare profesională; membrii GNAC sunt reprezentanţii principalelor instituţii cu rol şi atribuţii în asigurarea calităţii educaţiei şi formării profesionale;
  • formulează propuneri şi recomandări cu privire la asigurarea calităţii în formarea profesională;
  • informează părţile interesate relevante asupra activităţilor Retelei EQAVET;
  • asigură suportul naţional pentru implementarea programului de lucru al Retelei EQAVET;
  • sprijină transpunerea Cadrului European de Referință pentru Asigurarea Calității în educaţie şi formare profesională (EQAVET) în context naţional;
  • conştientizează părţile interesate asupra beneficiilor utilizării principiilor, criteriilor si indicatorilor de calitate propusi de Cadrului European de Referință pentru Asigurarea Calității în educaţie şi formare profesională (EQAVET);
  • sprijină cooperarea (inclusiv prin activităţi de peer learning, peer review şi benchmarking) între furnizorii de formare profesională, la nivel european şi naţional.

 

 

 

Back to top